Sejarah SMPN 4 Tasikmalaya


SMPN 4 Tasikmalaya berdiri tahun 1960 dengan kepala sekolah yang pertama adalah Bapak Aon Suhendar. SMPN 4 Tasikmalaya mula-mula berada di Dadaha yang sekarang UPI. Kemudian bertukar tempat dengan SGB (Sekolah Guru B). Kemudian SMPN 4 Tasikmalaya mendapatkan SK Menteri P & K No: 109/a/SK/B3 pada tahun 1962.

Berikut ini nama-nama kepala sekolah yang pernah memimpin SMPN 4 Tasikmalaya.

KEPSEK 13 Iing Sutisna Permana, S.Pd., M.Pd

Iing Sutisna Permana, S.Pd., M.Pd
(Maret 2015 – Sekarang)